Official

“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir lügat olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” yahut “iş” mazmunına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda yönetim ve hükümet meselelerinde kullanılırdı.

Orta Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek için kullanılmaya kellelandı. Bu görevliler, örneğin mevki daireleri yahut kiliselerde çeşitli meselelerle mesul olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut yetkili bir konumda mevcut rastgele bir kişdüzgün tarif etmek için kullanılmaya kellelandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi umumiyetle hükümet, spor yahut iş dünyası gibi resmi bir konumda mevcut kişmüterakki yahut kurumları tarif etmek için kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, lügat resmi yahut yetkili bir konumda mevcut rastgele bir kişdüzgün tarif etmek için kullanılmaya kellelamıştır.